Studia podyplomowe FinTech na UEP

Facebookpinterestlinkedin

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił rekrutację na studia podyplomowe FinTech.

Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów i warunkami rekrutacji: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/administracja-i-jednostki-uep,c9844/centrum-edukacji-menedzerskiej,c1383/studia-podyplomowe,c4865/spis-alfabetyczny,c4872/technologie-finansowe-fintech,c14824/?fbclid=IwAR3wgFf02NNw2fMvdx_FKxaH7FogzkN7VBjKLUoPKO-4IB7lqY_IzkNTIF8

Jedną z wykładowczyń jest Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w EFFP Polska Marta Zięba Szklarska
Cel studiów:
FinTech to sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Obejmuje on innowacje wdrażane m. in. w: bankowości detalicznej i korporacyjnej, płatnościach, usługach inwestycyjnych, zarządzaniu aktywami, a także w usługach brokerskich i ubezpieczeniowych oraz w nadzorze i regulacjach finansowych. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, powstającymi w celu usprawniania korzystania z usług i produktów oferowanych klientom przez sektor technologii finansowych, uświadomienie uczestnikom studiów szans biznesowych, jakie wiążą się z rozwojem nowego sektora finansowo-technologicznego, a także przygotowanie ich do podejmowania wyzwań zawodowych w tym obszarze. Dla przedstawicieli tradycyjnego sektora bankowego i ubezpieczeniowego studia te stanowią z kolei możliwość identyfikacji zagrożeń i szans wynikających z pojawienia się w sektorze finansowym nowych graczy i technologii oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy.
Program jest adresowany przede wszystkim dla osób pracujących w instytucjach finansowych, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą FinTech oraz pozyskać umiejętności praktyczne związane z technologiami finansowymi, a także dla młodych przedsiębiorców, zapewniając im wsparcie w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych z FinTech.
Facebookpinterestlinkedin