€uropean Federation of Financial Professionals Polska (€FFP Polska)

niżej)

Kontakt

ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa
507 088 523

Dane Stowarzyszenia €FFP Polska

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie,
XIII  Wydział Gospodarczy,

KRS numer: 0000288000 Rejestr Stowarzyszeń i Przedsiębiorców
NIP: 522-28-72-022
REGON: 141131804
Nr konta: mBank 70 1140 2004 0000 3902 8174 7966