Certyfikacja Doradców Finansowych

Ciągła Edukacja

Zdobycie w okresie 2 lat licząc od 31 grudnia roku, w roku którym uzyskano Certyfikat, co najmniej 100 punktów za udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz za inne aktywności, w zakresie obejmującym planowanie finansowe, według podziału określonego w załączniku nr 1 Regulaminu Certyfikatów.

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkostwo w €FFP oraz opłacanie składki członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Stowarzyszenia.

Etyka Zawodowa

Przestrzeganie zasad etycznych, których posiadacz Certyfikatu zobowiązał się przestrzegać, podpisując Zobowiązanie Wiążące €FFP.

Ciągła Edukacja

Zdobycie w okresie 2 lat licząc od 31 grudnia roku, w roku którym uzyskano Certyfikat, co najmniej 100 punktów za udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz za inne aktywności, w zakresie obejmującym planowanie finansowe, według podziału określonego w załączniku nr 1 Regulaminu Certyfikatów.

Etyka Zawodowa

Przestrzeganie zasad etycznych, których posiadacz Certyfikatu zobowiązał się przestrzegać, podpisując Zobowiązanie Wiążące €FFP.