Zawarcie Porozumienia o Współpracy z CCEP

Facebookpinterestlinkedin
Mamy przyjemność poinformować, że 27 kwietnia br. European Federation of Financial Professionals Polska podpisała Porozumienie o Współpracy z Cloud Community Europe Polska
w zakresie obejmującym obszar finansów i technologii cyfrowych. Porozumienie to obejmuje m.in. budowę polskiego hubu finansowego Gaia-x Finance Hub oraz współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk obejmujących zarządzanie finansami osobistymi i cyberbezpieczeństwo, podnoszenia świadomości finansowej społeczeństwa – działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gospodarstwom domowym.
CCEP jest Stowarzyszeniem, którego zadaniem statutowym jest promocja Strategii Cyfrowej UE, Gospodarki Cyfrowej wśród przedsiębiorstw i administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym, informowanie o rozwiązaniach Cloud Computing jako narzędzia Transformacji Cyfrowej, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. CCEP to organizacja współpracująca z lokalnymi organizacjami Cloud Community Europe. Misją, wizją i propozycją CCEP jest rozpowszechnianie wartości dla Cyfrowej Transformacji w Europie. Cloud Community Europe utrzymuje stały dialog ze wszystkimi partnerami, aby razem tworzyć przestrzeń porozumienia między specjalistami IT, firmami oraz instytucjami publicznymi.
Facebookpinterestlinkedin