VIII Kongres Regulacji Rynków Finansowych

Facebookpinterestlinkedin

Last call pierwszego po szczycie pandemii Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2021. Kongres, którego Partnerem jesteśmy, rozpocznie się 13 października br. w Sali Notowań GPW.

Szczegółowa agenda Kongresu dostępna jest pod adresem: www.finreg2021.allerhand.pl

Kongresy FinReg Instytutu Allerhanda już blisko dekadę są ważnym specjalistycznym wydarzeniem dla ekspertów związanych z legislacją oraz nadzorem rynków finansowych. Podobnie jak w latach minionych problematyka sesji policy oriented FinReg 2021 zogniskowana jest na najważniejszych problemach współczesnych finansów, gdzie przepisy prawne odgrywają szczególna rolę.

Organizatorzy zapraszają do dyskusji o regulacjach funduszy inwestycyjnych (system opłat za zarządzanie aktywami, ETFs, najnowsze propozycje zmian w ustawie o zapewnieniu rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów - propozycja ograniczenia możliwości zlecania zewnętrznym podmiotom zarządzania portfelami funduszy), odpowiedź rynków finansowych na transformację klimatyczną (green finance), problemie transakcji nieautoryzowanych, zmianie benchmarku w umowach kredytowych, regulacji rynku kryptoaktywów i dylematach kryptowalut, nadzorze przezornościowym sektora bankowego – praktyce nowych instrumentów (resolution) oraz na nowych technologiach dla nadzoru finansowego (supervision technology).

Pierwszy dzień Kongresu zakończy bankiet, na którym zostanie toast wzniesiony z okazji Jubileuszu 30. lat Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Facebookpinterestlinkedin