Profesor Krzysztof Waliszewski Prezesem Zarządu EFFP Polska

Facebookpinterestlinkedin
Szanowni Państwo,

Informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków, który odbył się 24 marca 2023 roku, Pan Prezes Franciszek Robert Zięba ustąpił ze stanowiska Prezesa Zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych – EFFP Polska przyjmując funkcję doradczą Prezesa Honorowego.

Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia, wybranym jednogłośnie, został Profesor Krzysztof Waliszewski – autor kilkuset publikacji naukowych, laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów i członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Profesor Krzysztof Waliszewski od wielu lat związany jest z Europejską Federacją Doradców Finansowych – EFFP Polska. Wspierał i inicjował współpracę między Stowarzyszeniem a Uczelniami Wyższymi w zakresie popularyzowania nauki o finansach i planowaniu finansów osobistych. Jako wykładowca realizuje zajęcia w ramach szkoleń na Certyfikowanego Doradcę Finansowego EFG® i EFC®.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!

Jednocześnie wyrażamy ogromną wdzięczność Panu Prezesowi Franciszkowi Ziębie za nieoceniony wkład w rozwój zawodu doradcy finansowego w Polsce, utworzenie pierwszej (i jak dotąd jedynej) niezależnej organizacji działającej na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce – Europejskiej Federacji Doradców Finansowych-EFFP Polska.

Dziękujemy Panie Prezesie, że w ramach nowej funkcji dalej będzie Pan wspierać Stowarzyszenie dzieląc się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Facebookpinterestlinkedin