Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

Facebookpinterestlinkedin
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2022 roku, działając na podstawie przepisów prawa i Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków EFFP Polska podjęło Uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu EFFP Polska, Członków Komisji Rewizyjnej i Członków Sądu Koleżeńskiego na nowe 3-letnie kadencje.
Do Zarządu EFFP Polska zostali wybrani:
  • Pan Franciszek Zięba
  • Pan Krzysztof Waliszewski
  • Pan Paweł Wiercioch
  • Pan Remigiusz Lesiuk
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
  • Pan Cezary Grzybowski
  • Pan Wiesław Wojciechowski
  • Pan Zbyszek Bathis
Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
  • Pan Sławomir Biesiada
  • Pani Marta Zięba-Szklarska
  • Pani Paula Mońska
Facebookpinterestlinkedin