Kto może nazywać się „Doradcą Finansowym”? Nowe wytyczne ESMA do MIFID II

Facebookpinterestlinkedin

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniej przesyłanymi przez Stowarzyszenie EFFP Polska, komunikatami, publikacjami naukowymi oraz artykułami w gazetach dotyczącymi zmian na rynku usług finansowych (MIFID I MIFID II)  przypominamy, że ich obowiązywanie jest coraz bliżej i jest już faktem, a nie jedynie projektem i nadzieją, że może nie będą stosowane.

W związku z tym ponownie przesyłamy zasady dotyczące Członków Stowarzyszenia:

  • Osoby posiadające certyfikat EFC, maja prawo używania określenia „Doradca Finansowy” w ramach międzynarodowych norm i standardów nauczanych w trakcie studiów podyplomowych i certyfikacji. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów (MIFID II) w ramach podnoszenia kwalifikacji i ciągłego poszerzania wiedzy (przedłużenie ważności certyfikatu) osoby te są zobowiązane w roku 2017 przejść szkolenie i egzamin z różnic programowych (dotyczy części wprowadzonej wytycznymi ESMA do MIFID II) w ramach Stowarzyszenia lub dostarczyć do Stowarzyszenia zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia w innej instytucji lub w instytucji finansowej.
  • Osoby posiadające certyfikat EFG, maja prawo posługiwania się, zgodnie z Regulaminem Certyfikatów, określeniem „Specjalista w doborze produktów finansowych/ Asystent Finansowy” oraz zobowiązane są do przejścia pełnego szkolenia i egzaminu w zakresie wprowadzonym wytycznymi ESMA do MIFID II lub ukończenia studium EFC i egzaminu z rozszerzeniem MIFID II, aby mogły posługiwać się określeniem „Doradca Finansowy”.

http://eafp.pl/szkolenia-specjalistyczne-2/

Osoby posiadające Certyfikaty w pełnej branżowej ścieżce potwierdzające wiedzę i kompetencje – zgodnie z wymogami wytycznych ESMA do MIFID II – mogą dodatkowo posługiwać się znakiem chronionym NDF® (Niezależne Doradztwo Finansowe) zgodnie z Regulaminem znaku NDF®.

W zakresie „doradztwa kredytowego” aktualnie oczekujemy na odpowiedź z Ministerstwa w zakresie uznania certyfikatów w obszarze EFG i EFC do wykonywania zadań pośrednika kredytu hipotecznego.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd EFFP Polska

Facebookpinterestlinkedin