Monografia Krzysztofa Waliszewskiego już w sprzedaży!

Facebookpinterestlinkedin
Monografia Krzysztofa Waliszewskiego – jedynego w Polsce Profesora zajmującego się planowaniem finansów osobistych!
Pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowania dotyczące społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych z perspektywy banków, pośredników i doradców finansowych dostępne na stronie wydawnictwa CeDeWu:
Główne zagadnienia:
 • CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym.
 • Reklamacje usług finansowych jako narzędzie ochrony konsumentów.
 • Edukacja finansowa dzieci a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych.
 • Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych.
 • Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w ograniczaniu ryzyka wiktymizacji na rynku usług bankowych.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, pośredników i doradców finansowych – konflikt interesów.
 • Plan Finansowy – efekt pracy Licencjonowanego Doradcy Finansowego.
 • Odpowiedzialna sprzedaż pośredników finansowych a etyka biznesu. Nadal jednak w działalności instytucji finansowych spotyka się przejawy społecznej nieodpowiedzialności, w tym nieodpowiedzialnej i niedostosowanej do potrzeb i sytuacji klienta sprzedaży (misselling) produktów finansowych, której konsekwencje mają negatywny wymiar finansowy oraz pozafinansowy dla tych instytucji.
 • Dlaczego tolerujemy misselling w branży finansowej?
 • Działania edukacyjne banków centralnych w obszarze wiedzy ekonomicznej i kompetencji finansowych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • CSR finansów w kulturze ekonomii postwzrostu.
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu

Monografia jest adresowana do teoretyków – naukowców, studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, ale także praktyków – pracowników instytucji finansowych, w tym banków, pośredników i doradców finansowych jako cenne źródło wiedzy o założeniach i praktycznej realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tych instytucjach.

Facebookpinterestlinkedin