Biblioteka publikacji

Biblioteka publikacji o Finansach i Ubezpieczeniach - zawiera kluczowe pozycje dotyczące zawodu Doradcy Finansowego i Ubezpieczeniowego.

 

Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych - Doradca Finansowy (kod zawodu: 241202)

 

27 kwietnia 2010 – Zawód Doradca Finansowy został umieszczony w Klasyfikacji Zawodów- kod zawodu 241202.

4 lipca 2013 - W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został złożony gotowy Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy.

15 października 2013 - Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy został oficjanie zatwierdzony.

 

Instytucja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Biblioteka Publikacji krajowy standard kompetencji zawodowych

 

Biblioteka Publikacji krajowy standard kompetencji zawodowych

 

Biblioteka Publikacji krajowy standard kompetencji zawodowych

 

Biblioteka Publikacji krajowy standard kompetencji zawodowych