Transmisja z 365 Timing Economic Congress!

Facebookpinterestlinkedin

15 i 16 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 365 Timing Economic Congress organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Przez dwa kongresowe dni przedstawiciele świata nauki, sektora finansowego, administracji publicznej i samorządowej, organizacji i zrzeszeń gospodarczych, inwestorzy, przedsiębiorcy z Polski i Europy wymieniali się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami dotyczącymi kwestii czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. Rozmowy o czasie podzielono na 12 paneli dyskusyjnych zgodnie z poruszaną problematyką:

DZIEŃ I:
 Timing jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek krajowych
 Finansowanie przedsiębiorstw przez pryzmat czasu
 Czas i biznes: wymiar globalny
 Timing jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek regionalnych
 Ekonomia przyszłości a gospodarka
 Czar i biznes: wymiar makro-finansowy

DZIEŃ II:
 Czas jako determinanta procesów decyzyjnych
 Marketing we współczesnych gospodarkach
 Dynamiczne planowanie rozwoju miast i stref podmiejskich
 Timing jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek lokalnych
 Timing jako wyzwanie dla współczesnych gospodarek miejskich
 Wyzwania związane ze zmianami demograficznymi

Zapraszamy do obejrzenia transmisji ze spotkania na czasie 😉

DZIEŃ 1:
https://www.youtube.com/watch?v=_c43aZqykz8

DZIEŃ 2:
https://www.youtube.com/watch?v=EMlCv8T3Rso

Facebookpinterestlinkedin