Zawód – Doradca Finansowy

Wpisanie zawodu Doradcy Finansowego na Ustawową listę zawodów w Polsce oraz opracowanie standardów tego zawodu.