Promocja zawodu i wynagradzania

Współdziałanie z mediami w promowaniu zawodu. Upowszechnianie zasad wynagradzania Doradców Finansowych,