Międzynarodowe kontakty

Przynależność do zawodowych organizacji międzynarodowych – €FFP, FECIF, CIFA.