Kształt status prawnego zawodu Doradcy Finansowego

Współdziałanie ze Stowarzyszeniami zawodowymi, instytucjami finansowymi i administracją publiczną, przy opracowywaniu statusu prawnego funkcjonowania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.