Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych

Zatwierdzenie Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla Zawodu 241202 Doradca Finansowy. Standard zatwierdzono i opublikowano 15.10.2013 roku.