Opłać członkostwo w EFFP Polska

Składka roczna za członkostwo w EFFP Polska dla wszystkich Certyfikowanych Doradców- EFG i EFC – wynosi 300 zł brutto  

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska

Nr konta: mBank 70 1140 2004 0000 3902 8174 7966

z dopiskiem: imię + nazwisko składka EFG 2021 lub składka EFC 2021