Opłać członkostwo w EFFP Polska

Składka roczna za członkostwo w EFFP Polska dla wszystkich Certyfikowanych Doradców- EFG i EFC – wynosi 300 zł brutto  

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska

Nr konta: mBank  57 1140 1010 0000 5058 5600 1007

z dopiskiem: imię + nazwisko składka EFG 2019 lub składka EFC 2019