Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkostwo w €FFP oraz opłacanie składki członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Stowarzyszenia.