Etyka Zawodowa

Przestrzeganie zasad etycznych, których posiadacz Certyfikatu zobowiązał się przestrzegać, podpisując Zobowiązanie Wiążące €FFP.