Monografia „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych”

Facebookpinterestlinkedin
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z monografią o społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych (CSR) w kontekście kształtowania zaufania i reputacji pod redakcją naukową Profesora Krzysztofa Waliszewskiego. Wśród autorów:
 • Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w EFFP Polska, EFC® Marta Zięba-Szklarska
 • Wykładowca EFFP Polska, EFC® dr Andrzej Fesnak
 • dr Anna Warchlewska
 • dr Marcin Daniecki
 • dr Marta Musiał
 • dr Jarosław Wierzbicki
 • dr Dawid Sobczyński
 • Prof. Barbara Pogonowska
 • Prof. Jan Krzysztof Solarz
Recenzja: prof. Włodzimierz Szpringer
 
Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które dokonują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, że reputację i zaufanie buduje się latami, a można ją utracić bardzo szybko. Kryzys zaufania i utrata reputacji wobec konkretnej instytucji mogą przenosić się na ocenę całego sektora usług finansowych. Jednym z instrumentów budowania reputacji i zaufania na rynku usług finansowych jest stosowanie w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. poprzez odpowiedzialne kredytowanie, rzetelne informowanie i edukację konsumentów, odpowiedzialną sprzedaż produktów finansowych oraz stosowanie w działalności zasad etycznych.
 
Monografia zawiera teksty naukowców i praktyków dotyczące takich zagadnień, jak:
 • ryzyko reputacyjne instytucji finansowych i jego mitygacja,
 • reputacja FinTech,
 • audyt reputacyjny w instytucjach finansowych,
 • standardy ochrony, świadomość i edukacja konsumenta na rynku finansowym,
 • działania społeczne banków w Polsce i ich ocena,
 • konflikt między działalnością doradców i instytucji finansowych,
 • odpowiedzialna i etyczna sprzedaż produktów finansowych.
 
Problematyka poruszana w monografii jest aktualna i ważna, szczególnie wobec obserwowanych nie tylko na polskim rynku praktyk sprzedażowych społecznie nieodpowiedzialnych (misselling). Monografia jest adresowana do pracowników naukowych, studentów uczelni kierunków ekonomicznych i społecznych, pracowników oraz zarządzających instytucjami finansowymi, a także ich klientów.
 
Książka może być bardzo dobrym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomii, zarządzania i prawa oraz dla bankowców, finansistów, doradców finansowych i osób przygotowujących się do pracy w sektorze finansowym. W kompleksowym ujęciu tematu wykorzystano krajową i międzynarodową literaturę przedmiotu oraz badania własne. Książka jest pozycją interesującą, umiejętnie wprowadzającą w trudne interdyscyplinarne problemy, z jakimi stykają się zarówno teoretycy, którzy poszukują właściwej interpretacji wielu zjawisk ekonomicznych, jak i praktycy oraz klienci. Książka na pewno znajdzie licznych odbiorców, m.in. wśród studentów studiów ekonomii, prawa i zarządzania, a także wśród naukowców, wykładowców i tych wszystkich, którzy chcieliby lepiej zrozumieć rynek finansowy w otoczeniu o coraz wyższym stopniu złożoności.
Facebookpinterestlinkedin