Marcin Piątek

Marcin Piątek

Specjalista ds. ubezpieczeń i inwestycji
Certyfikowany Doradca Finansowy – EFG®

Nr licencji: PL.11.EFG.01063

W świat ubezpieczeń i finansów wprowadzili mnie wiele lat temu rodzice, którzy od wczesnych lat 90tych współtworzyli tę branżę w Polsce.
Już w trakcie studiów ekonomicznych zrobiłem uprawnienia do wykonywania zawodu agenta, wciąż szkoląc się i pracując zdobywałem praktyczną wiedzę i wiem, że wybrałem zawód na resztę życia.

Każdego klienta traktuję indywidualnie, przeprowadzam analizę potrzeb na podstawie której prezentuję kilka rozwiązań dostosowanych do obecnych możliwości finansowych. W mojej pracy największą satysfakcję daje mi możliwość pomocy osobom, które w skutek różnych zdarzeń losowych znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej, dlatego chętnie pomagam w dopełnieniu wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania odszkodowania.
Wdzięczność i zaufanie jakim częstokroć zostaję obdarowany są dla mnie bezcenną nagrodą utwierdzając mnie w przekonaniu, że dawno wybrany przeze mnie zawód to coś więcej niż tylko praca.

Specjalizuję się w:
– ubezpieczeniach na życie i zdrowie,
– ubezpieczeniach ambulatoryjnych,
– ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych,
– ubezpieczeniach firm i pracowników,
– polisach posagowych,
– programach systematycznego oszczędzania,
– programach emerytalnych (IKE i IKZE),
zarówno dla klientów indywidualnych jak i grupowych.

https://www.facebook.com/piatek.marcin
http://www.aviva.com.pl/mpiatek
kontakt@marcinpiatek.pl

tel: 608432515