Kwalifikacja „Doradzanie w zakresie finansów osobistych”

zintegrowany rejestr kwalifikacji
Facebookpinterestlinkedin

Szanowni Państwo,

Dnia 23 stycznia 2018 roku EFFP Polska złożyła w Ministerstwie Finansów wniosek o włączenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) kwalifikację:

„Doradzanie w zakresie finansów osobistych”  (Doradca Finansowy - Financial Adviser)

Kwalifikacja ta swoim zakresem odpowiada certyfikatowi EFC® European Financial Consultant.  W scenariuszu walidacji kwalifikacji „Doradzanie w zakresie finansów osobistych”  będzie uwzględnione posiadanie ważnego certyfikatu EFC® European Financial Consultant.

Jest to pierwszy wniosek o włączenie kwalifikacji do ZRK, złożony w Ministerstwie Finansów. Kolejnym etapem będzie ocena wniosku oraz konsultacje społeczne, przed zatwierdzeniem wskazanej kwalifikacji.

EFFP Polska wraz z zaproszonymi Specjalistami i Ekspertami pracowała nad wnioskiem przez ostatnich 8 miesięcy. W skład zespołu roboczego weszły następujące osoby:

  • Franciszek Zięba-  Prezes Zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych / European Federation of Financial Professionals EFFP Poland
  • Dr hab. Krzysztof Waliszewski- prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Dr Piotr Kania- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Marta Zięba Szklarska - Europejska Federacja Doradców Finansowych i Pośredników Finansowych (FECIF)/ European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF) Bruksela
  • Remigiusz Lesiuk – Europejska Federacja Doradców Finansowych/ European Federation of Financial Professionals EFFP Poland
  • Małgorzata Bartczak - Europejska Federacja Doradców Finansowych / European Federation of Financial Professionals EFFP Poland
  • Dorota Głębocka- Kaliszewska - Ekspert - międzynarodowe standardy doradzania w zakresie finansów osobistych i planowania finansowego (wg FPSB USA - CFP Certified Financial Planner/ CFA Certified Financial Adviser) 
  • Dr Andrzej Fesnak – Fundacja „Fortis” / „Fortis” Fundation

Aktualnie trwają pracę nad kolejną kwalifikacją:

„Planowanie finansów osobistych” (Planer Finansowy – Financial Planner)

Kwalifikacja „Planowanie finansów osobistych” swoim zakresem odpowiadać będzie Certyfikatowi EFP® European Financial Planner.  Prace nad tą kwalifikacją planujemy zakończyć w marcu 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że EFFP Polska wystąpiła również o wpisanie do rejestru stowarzyszenia EFFP Polska jako Instytucji Certyfikującej na wyżej wymienione kwalifikacje. 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, na podstawie przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). W rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, tj. te które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego oraz kwalifikacje cząstkowe, przede wszystkim rynkowe, które można zdobywać w sposób pozaformalny. Takimi kwalifikacjami cząstkowymi są np. certyfikaty branżowe w zakresie doradztwa finansowego.

Informacja o złożeniu wniosku do Ministerstwa Finansów:

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-komunikaty/zlozone-wnioski/127-doradzanie-w-zakresie-finansow-osobistych

Więcej informacji o ZRK znajdują się na stronach:

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

 

ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU

http://effp.pl/zasady-czlonkostwa-w-effp/

MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ RYNKU USŁUG FINANSOWYCH!

STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ PROFESJONALNEJ SIECI DORADCÓW FINANSOWYCH!

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd EFFP Polska

Facebookpinterestlinkedin