Konferencja INFOdoradca+

Facebookpinterestlinkedin

EFFP Polska bierze w konferencji prezentującej produkty projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomoc nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach którego opracowano 1000 opisów zawodów dostosowanych do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową.
Pogłębiamy wiedzę i wymieniamy się doświadczeniami 😊

Efektem prac European Federation of Financial Professionals Polska było włączenie w 2010 roku do klasyfikacji zawodów w Polsce zawodu Doradca Finansowy (z kodem 241202), następnie zatwierdzenie i opublikowanie w 2013 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy.

Opis zawodu 241202 Doradca Finansowy: http://psz.praca.gov.pl/infodoradca//-/InfoDoradcaPlus/litera/D?_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_code=241202&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_description=identificationData&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_backURL=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Finfodoradca%2F%2F-%2FInfoDoradcaPlus%2Flitera%2FD

 

Facebookpinterestlinkedin