Certyfikowany Doradca

Trudzińska Małgorzata

mgr MAŁGORZATA TRUDZIŃSKA Konin – Wielkopolska

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 1991 roku działa w branży ubezpieczeniowej. Od 1999 roku funkcjonuje na rynku usług finansowych.

Studia Podyplomowe w zakresie podatków ukończyła w latach 2002/2003. Od 2005 roku związana z międzynarodową Grupą Kapitałową DSA Investment S.A. we Wrocławiu –  ekspert w inwestowaniu, działający dynamicznie na rynku finansowym i kapitałowym od 1999 roku.

Współpracuje z VOTUM S.A. z Wrocławia – to największa w Europie Środkowo-Wschodniej kancelaria odszkodowawcza, która zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę prawną zarówno w postępowaniach polubownych, jak i na drodze sądowej. Istotą działalności jest w szczególności pomoc prawna poszkodowanym: w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, w wypadkach rolniczych z OC Rolników, w ramach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego /European Academy of Financial Planning/ w Warszawie. Certyfikowany niezależny międzynarodowy Doradca Finansowy EFG® (Nr licencji: PL.11.EFG.01133) działający w imieniu i na rzecz Klienta indywidualnego, desygnowany przez European Federation of Financial Professionals (EFFP).

Ekspert w tworzeniu i doborze projektów finansowych oraz planów zabezpieczenia emerytalnego.

Posiada kwalifikacje zawodowe honorowane na terenie Unii Europejskiej i doświadczenie w zakresie profesjonalnego doradztwa finansowego dla podmiotów gospodarczych i finansów osobistych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie oceny sytuacji finansowej i ryzyka związanego z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. Doradza klientom w obszarze działalności prawnej, w sprawach inwestycji, nieruchomości, ubezpieczeń, kredytów i podatków:

  • zapewnia klientowi kompleksową pomoc w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych,
  • definiuje wraz z klientem jego potrzeby finansowe i pomaga w stworzeniu niezależności finansowej,
  • przekazuje klientowi wiedzę w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, GPW,
  • wpływa na efektywność pomnażania zasobów finansowych Klienta,
  • buduje indywidualne projekty finansowe,
  • poprzez swoje kompetencje tworzy pozytywny wizerunek instytucji i partnerów finansowych.

Gwarantuje klientom etykę zawodu niezależnego Doradcy Finansowego – poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje.

Dane kontaktowe:

Tel. kontaktowy na terenie całego kraju:  +48 696 046 467
E- mail:  malgorzata.trudzinska@dsa.pl