CSR Financial Day 2019

Facebookpinterestlinkedin

10 kwietnia odbyła się IV edycja konferencji CSR Financial Day 2019: Społeczna Odpowiedzialność Instytucji Finansowych, którą Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska miała przyjemność po raz kolejny objąć patronatem merytorycznym. CSR Financial Day to konferencja naukowa organizowana cyklicznie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości. Pomysłodawcą konferencji i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski.

Tematyka konferencji poświęcona jest równocześnie praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, instytucjach pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego i instytucjach pożyczkowych. Wydarzenie gromadzi studentów, przedstawicieli świata nauki z różnych krajowych ośrodków akademickich i praktyków z banków, instytucji pożyczkowych, pośredników i doradców finansowych a także ich samorządów gospodarczych. Założeniem organizatorów jest konfrontacja instrumentów i celów działań społecznych w instytucjach finansowych wynikających z dorobku literatury z rzeczywistą ich realizacją. Tegoroczny program obejmował 3 sesje:

  • Działania społeczne banków w Polsce – sesja zamknięta prezentująca wyróżnione działania CSR w ramach konkursu na działania społeczne,
  • Edukacja konsumentów przez instytucje finansowe – regulacyjny obowiązek czy faktyczne działanie?,
  • Jak (od)budować reputację instytucji finansowych?

W drugiej sesji uczestniczył Prezes EFFP Polska Franciszek Zięba. W ramach wstępu do dyskusji Pan Prezes wygłosił prelekcję pt."Edukacja finansowa konsumentów- kto ma edukować?".

Facebookpinterestlinkedin