Zajęcia dla studentów PUSS w Pile

Facebookpinterestlinkedin
Prelekcja Prezesa EFFP Polska Pana Franciszka Zięby pt. „Podstawy planowania finansowego„. Zajęcia odbyły się 22 listopada dla studentów PUSS w Pile.
Dziękujemy Katedrze Ekonomii PUSS w Pile i Panu Profesorowi Krzysztof Waliszewski za zaproszenie i świetną organizację zajęć. Szczególne podziękowania dla uczestników za wspaniałą frekwencję i aktywny udział w zajęciach!
 
Facebookpinterestlinkedin