Kopia studia podyplomowe Bankowos虂c虂 i doradztwo finansowe (2)