Rekrutacja na studia podyplomowe „Bankowość i doradztwo finansowe” – 2020/2021

Facebookpinterestlinkedin
📣Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe”.
 
CELEM STUDIUM jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.
Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak: Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej, Polityka monetarna w UE, System finansowy w UE i Unia Bankowa, Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów, Produkty i usługi, Klienci detaliczni, Klienci zamożni, Klienci MSP, Klienci korporacyjni, Etyka, Ryzyko kredytowe, Ryzyko płynności, Ryzyko rynkowe, Ryzyko operacyjne i inne ryzyka, Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli, Analiza rentowności. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.
 
Ukończenie Studium dla osób zainteresowanych po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej* będzie dawało prawo do przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E oraz Europejski Asystent Finansowy (EFG®, European Financial Guide). W związku posiadaniem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu statusu centrum egzaminacyjnego na każdy z certyfikatów na podstawie umów z ZBP i EAFP, egzaminy na certyfikaty EFCB 3E i EFG® po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów będą przeprowadzone w Poznaniu.
 
Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej lub konieczności ograniczenia takich zajęć, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość  – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.
 
Facebookpinterestlinkedin