Certyfikowany Doradca

Trudziński Krzysztof

mgr  inż.  KRZYSZTOF  TRUDZIŃSKI  /Konin – Wielkopolska/
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Posiadam dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika – IWE uzyskany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.

Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego w Warszawie. Certyfikowany niezależny międzynarodowy Doradca Finansowy EFG®   Nr licencji: PL.11.EFG.01147

Na rynku finansowym funkcjonuję od 2005 roku. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę finansową oraz umiejętności niezbędne do świadczenia usług w zakresie profesjonalnego doradztwa finansowego w sposób rzetelny, uczciwy i na możliwie najwyższym poziomie. Specjalizuję się w tworzeniu i doborze planów finansowych oraz planów zabezpieczenia emerytalnego na przyszłość.

Działam w imieniu i na rzecz Klienta indywidualnego, sektora VIP oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

· zapewniam klientowi kompleksową pomoc w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych,

· definiuję wraz z klientem jego potrzeby finansowe i pomagam w tworzeniu niezależności finansowej,

· przekazuję klientowi wiedzę w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, GPW,

· wpływam na efektywność pomnażania zasobów finansowych Klienta,

·  buduję indywidualne projekty finansowe,

·  poprzez swoje kompetencje tworzę pozytywny wizerunek instytucji i partnerów finansowych.

Współpracuję z VOTUM S.A. – największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotem profesjonalnie pomagającym ofiarom:

·  wypadków komunikacyjnych,

·  wypadków w pracy,

·  wypadków w gospodarstwach rolnych,

·  błędów w sztuce lekarskiej.

Gwarantuję klientom etykę zawodu niezależnego Doradcy Finansowego – poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje.

Pamiętaj

„możesz być starym, chorym i samotnym (na to nie do końca masz wpływ), ale nie wolno być Ci biednym…”

Tel. kontaktowy na terenie całego kraju: +48 696 046 573

e-mail:  krzysztof.trudzinski@votum-sa.pl

krzysztof.trudzinski@effp.pl