Certyfikowany Doradca

Mika Adam

Urodzony w 1969 roku.. Od 20 lat związany z doradztwem finansowym. Karierę zawodową w branży finansowej rozpoczął w 1998 w towarzystwie ubezpieczeniowym ING Nationale-Nederlanden. Był jednym z pierwszych managerów działu sprzedaży produktów detalicznych Raiffeisen Bank Polska S.A. tworząc struktury sprzedaży bezpośredniej banku jak i biorąc udział w tworzeniu nowatorskich produktów oferowanych klientom. Od 2008 roku jest samodzielnym doradcą finansowym.

Głównym celem jego działań jest budowanie pełnego, jak najszerzej pojmowanego bezpieczeństwa finansów osobistych. Pracę swą skupia na najistotniejszym elemencie bezpieczeństwa finansowego jakim jest płynność tworząc mechanizmy eliminujące ryzyka z tym związane.

 

Główne obszary  działań to:

– budowanie programów pełnego bezpieczeństwa finansowego

– tworzenie kompleksowych średnio i długoterminowych planów finansowych

– tworzenie planów inwestycyjnych

– tworzenie rentierskich planów inwestycyjnych

– tworzenie planów zabezpieczenia emerytalnego

– lokaty inwestycyjne

– ubezpieczenia na życie

– ubezpieczenia majątkowe

– kredyty hipoteczne

– kredyty konsumpcyjne

– leasing