Kriuczkow Konstantin

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MBA – spec. Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne), współzałożyciel Jagiellońskiego Centrum Badań nad Rynkami Wschodzącymi, organizator licznych konferencji poświęconym rynkom kapitałowym na Ukrainie, Rosji oraz Bliskiego Wschodu. Prywatnie wydawca literatury popukarnonaukowej (ost. wydanie sierpień 2013 roku, tyt. „Rejestr”), pisze artykuły poświęcone tematyce ekonomicznej. Sygnotariusz etyki zawodowej Polskiej Izby Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych.

Zajmuje się optymalizacją kosztów, doborem produktów inwestycyjnych względem portfela klienta, zabezpieczeniem kapitału firmowego, ograniczaniem ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi, segmentacją rynków Azji oraz Europy Środkowo – Wschodniej. Prywatnie inwestor giełdowy (poza GPW w Warszawie).

Zawodowo związany był w okresie 2006/2011 z Deutsche Bankiem S.A. w segmencie Asset Menagement Privat Banking, w okresie 2011/2015 z Aegon Polska i uzyskując najwyższy stopień Partnera (ponad 300 klientów segmentu VIP i Premium z regionu Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawa, Gdańsk). Obecnie prowadzi niezależną działalność doradczą w zakresie inwestowania na rynkach kapitałowych.

Prywatnie gra w golfa, czynny działacz organizacji pozarządowych czwartego segmentu (wspiera Domy Dziecka w Krakowie), uprawia sporty walki, były gracz Korony Kraków (koszykówka).

Biegle włada językami: arabskim, angielskim oraz rosyjskim.

Kontakt:

660-447-200

kriuczkow@gmail.com